นายประสิทธิ์ แซ่หมี่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 
     
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 09/09/52+  ระบบยื่นคำร้อง (แจ้งเหตุดินสไลด์)
+  ระบบยื่นคำร้อง (สำหรับเจ้าหน้าที่)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
 
 

 
 

   
 
21 มีนาคม 2561
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู นำโดย นายประสิทธิ์ แซ่หมี่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู สมาชิกสภา อบต.ห้วยชมภู ข้าราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อร ..
 
23 มกราคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู จัดโครงการ สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมสี่ชนเผ่า ในวันศุกร์ที่ ๑๙ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ลานชมวิวบ้านปางขอน โดยมีการจัดงานขันโตกชาวดอยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสี่ชนเผ่า "ช ..
12 สิงหาคม 2560
โครงการปลูกป่าต้นน้ำประจะปี2560 หมู่ที่ 4 บ้านผาลั้ง
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ อบต.ห้วยชมภู นำโดย นายประสิทธ์ แซ่หมี่ นายก อบต.ห้วยชมภู ร่วมกับสมาชิกสภา อบต. ฝ่ายปกครองและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ในสถานที่สำคัญ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านผาลั้ง ..
10 สิงหาคม 2560
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสตรี(การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน)
อบต.ห้วยชมภู ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสตรี(การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน) ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยม ..
09 มิถุนายน 2560
กิจกรรม Big Cleaning Day
..
07 มิถุนายน 2560
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง
อบต.ห้วยชมภู จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เพื่อสร้างจิตสำนักให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่่อสัตย์สุจริ ..
25 พฤษภาคม 2560
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในชุมชน
วันที่ ๒๓-๒๔ อบต.ห้วยชมภู จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในชุมชน โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการกิจการด้านการท่องเที่ยวในตำบลห้ ..
17 พฤษภาคม 2560
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 พนักงานส่วนตำบลห้วยชมภูและชาวบ้านร่วมกันปลูกต้นไม้สองข้างทางในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านปางขอน .. 
ปางขอน...ครั้งหนึ่งเราเคยพบกัน
.
 
ปางขอน...คือ คำตอบ
.
 
ชวนเที่ยวชมห้วย ชมภู
ชวนเที่ยวตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย .
 
ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ร่วมกับหน่วยงานราชการ เอกชน และราษฎรในห้วยชมภู ร่วมแสดงความจงรักภัคดีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย .
 

 

     
 
   
สักครั้ง ... ณ ปางขอน
..
   
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สัมผัสวิถีชีวิตชาวเย้า
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สัมผัสวิถีชีวิตชาวเย้า บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 8 ..
   
ไร่สตอรเบอรี่ปางขอน
ไร่สตอรเบอรี่ปางขอน ..
   
โครงการพระราชดำริปางขอน
โครงการพระราชดำริปางขอน ..
 
 
 

     
 
กาแฟปางขอน
กาแฟปางขอน ..
 
 


เส้นทางความก้าวหน้าพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิเคราห์นะโบายและแผน .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง นิติกร .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง นายช่างโธา .....อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการกองช่าง .....อ่านต่อ
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง .....อ่านต่อ
เอกสารประกอบรายงานโครงการ สปสช.อบต.ห้วยชมภู .....อ่านต่อ
ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล .....อ่านต่อ
คู่มือเอกสารการเลื่อนและแต่งตั้งพนง.ส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น .....อ่านต่อ
การเปลี่ยนแปลงในเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ .....อ่านต่อ
คู่มือเรื่องสิทธิประโยชน์ และระบบสวัดิการรักษาพยาบาลและการตรวจสอบการจ่ายขดเชย กร .....อ่านต่อ
คู่มือวินัยเบื้องต้น .....อ่านต่อ


คู่มือ .....อ่านต่อ

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.ห้วยชมภู จ.เชียงราย 57000
Tel. 053-000000 Email : info@huaychompu.go.th
?Copyright 2016. huaychompu.go.th All rights reserved. Powered by
TNMEDIA