นายประสิทธิ์ แซ่หมี่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 
     
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 09/09/52+  ระบบยื่นคำร้อง (แจ้งเหตุดินสไลด์)
+  ระบบยื่นคำร้อง (สำหรับเจ้าหน้าที่)

หัวข้อกระทู้ เอกสารที่ใช้แนบฎีกาจัดชื้อจัดจ้าง มีอะไรบ้างคะ122.155.45.124

โดยคุณ : สมศักดิ์  
วันที่โพสต์ : 2017/09/28
E-mail:
 ความคิดเห็นที่ : 1                           วันที่โพสต์ : 2017-09-28

ถ้าเป็นเอกสารประกอบการจัดจ้างเหมาประกอบอาหาร ของโครงการ....ใส่ส่วนของเจ้าของหน่วยงานผู้เบิก ต้องมีเอกสารประกอบ
1. บันทึกข้ออนุมัติจัดทำโครงการ...
2.บันทึกข้ออนุมัติจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
3.โครงการ...
4.รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
5.รูปภาพอาหาร
6.ใบสำคัญรับเงิน
7.เอกสารสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียบ้านผุู้รับจ้าง122.155.45.102
โดยคุณ :
 E-mail:


 ความคิดเห็นที่ : 2                           วันที่โพสต์ : 2017-09-28

แล้วจัดโครงการแล้วรายชื่อที่ลงทะเบียนไม่ครบตามจำนวนได้ไหม122.155.45.102
โดยคุณ :
 E-mail:


ตอบกระทู้
รูปภาพ : 

รูปภาพจะต้องมีขนาดไม่เกิน 550 * 412
Code: 
    ป้อนตัวเลขที่ท่านเห็น *
โดย: 
E-mail:
   
 
   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.ห้วยชมภู จ.เชียงราย 57000
Tel. 053-000000 Email : info@huaychompu.go.th
?Copyright 2016. huaychompu.go.th All rights reserved. Powered by
TNMEDIA