นายประสิทธิ์ แซ่หมี่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 
     
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 09/09/52+  ระบบยื่นคำร้อง (แจ้งเหตุดินสไลด์)
+  ระบบยื่นคำร้อง (สำหรับเจ้าหน้าที่)
 
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2560
รายละเอียด : ภาษีโรงเรือนและที่ดิน - ยื่นแบบภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี - ชำระภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน (ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี) ภาษีบำรุงท้องที่ - ยื่นแบบภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี - ชำระภาษีภายใน 30วันนับถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน (ภายในเดือนเมษายน ของทุกปี) ภาษีป้าย - ยื่นแบบและชำระภายในเดือนมีนาคมของทุกปี - ชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
ไฟล์แนบ : 14062018134739.jpg
วันที่นำเข้า : 2016-12-20
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.ห้วยชมภู จ.เชียงราย 57000
Tel. 053-000000 Email : info@huaychompu.go.th
?Copyright 2016. huaychompu.go.th All rights reserved. Powered by
TNMEDIA