นายประสิทธิ์ แซ่หมี่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 
     
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 09/09/52+  ระบบยื่นคำร้อง (แจ้งเหตุดินสไลด์)
+  ระบบยื่นคำร้อง (สำหรับเจ้าหน้าที่)
 
หัวข้อข่าว : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 1 งบประมาณ 299,000 บาท
รายละเอียด : รูปถ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดที่ 1 ขนาดกว้าง(ฐาน) 7.50 ม. ยาว(สูง) 13.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 48.75 ตร.ม.…จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 10.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 30 ตร.ม.…จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. ป้ายโครงการ 1 ป้าย…จุดที่ 4 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 59.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 177 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 1 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย งบประมาณ 299,000 บาท
ไฟล์แนบ : 03072017135927.pdf
วันที่นำเข้า : 2016-09-30
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.ห้วยชมภู จ.เชียงราย 57000
Tel. 053-000000 Email : info@huaychompu.go.th
?Copyright 2016. huaychompu.go.th All rights reserved. Powered by
TNMEDIA