นายประสิทธิ์ แซ่หมี่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 
     
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 09/09/52+  ระบบยื่นคำร้อง (แจ้งเหตุดินสไลด์)
+  ระบบยื่นคำร้อง (สำหรับเจ้าหน้าที่)
 
หัวข้อข่าว : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจะคือ หมู่ที่ 10 งบประมาณ 599,500 บาท
รายละเอียด : รูปถ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 162.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 648 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย…จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 62.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 248 ตร.ม.… สถานที่ก่อสร้าง บ้านจะคือ หมู่ที่ 10 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย งบประมาณ 599,500 บาท
ไฟล์แนบ : 03072017140047.pdf
วันที่นำเข้า : 2016-09-30
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.ห้วยชมภู จ.เชียงราย 57000
Tel. 053-000000 Email : info@huaychompu.go.th
?Copyright 2016. huaychompu.go.th All rights reserved. Powered by
TNMEDIA