นายประสิทธิ์ แซ่หมี่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 
     
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 09/09/52+  ระบบยื่นคำร้อง (แจ้งเหตุดินสไลด์)
+  ระบบยื่นคำร้อง (สำหรับเจ้าหน้าที่)
 
หัวข้อข่าว : ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลั้ง หมู่ที่ 4
รายละเอียด : ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลั้ง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 5 เมษายน 2561 นั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูได้แนบไฟล์แบบแปลนก่อสร้างผิดพลาด อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 53 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแบบ
ไฟล์แนบ : 09042018124337.pdf
วันที่นำเข้า : 2018-04-09
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.ห้วยชมภู จ.เชียงราย 57000
Tel. 053-000000 Email : info@huaychompu.go.th
?Copyright 2016. huaychompu.go.th All rights reserved. Powered by
TNMEDIA