นายประสิทธิ์ แซ่หมี่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 
     
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 09/09/52+  ระบบยื่นคำร้อง (แจ้งเหตุดินสไลด์)
+  ระบบยื่นคำร้อง (สำหรับเจ้าหน้าที่)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
ประกาศราคากลางโครงการปรับเกรดถนนลูกรังพร้อมขุดดินไหล่ทาง ....อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อระบายน้ำคอนกรีต) ....อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์) ....อ่านต่อ
ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต. ....อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ....อ่านต่อ
ประกาศตรวจรับงานก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 (บ้านห้วยเจริญ) ....อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน พฤศจิกายน 2560 ....อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน ตุลาคม 2560 ....อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน กันยายน 2560 ....อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกน้อย หมู่ที่ 5 ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน สิงหาคม 2560 ....อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ....อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ....อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน กรกฎาคม 2560 ....อ่านต่อ
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ....อ่านต่อ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ผด.3) งวดที่ 2 ....อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเสนอราคา ถนน คสล. 4 โครงการ ....อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ....อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ ....อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ....อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ....อ่านต่อ
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ....อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนทางขึ้น อบต. ....อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ....อ่านต่อ
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ....อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้าง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ....อ่านต่อ
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้น อบต. ....อ่านต่อ
ประกาศผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ....อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ....อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ....อ่านต่อ
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ....อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้าง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ....อ่านต่อ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 ผด.1 - ผด.3 งวดที่ 1,2 และ 3 ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน กันยายน 2559 ....อ่านต่อ
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน กรกฎาคม 2559 ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน มิถุนายน 2559 ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน พฤษภาคม 2559 ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน เมษายน 2559 ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน มีนาคม 2559 ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน กุมภาพันธ์ 2559 ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน มกราคม 2559 ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน ธันวาคม 2558 ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน พฤศจิกายน 2558 ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน ตุลาคม 2558 ....อ่านต่อ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.ห้วยชมภู จ.เชียงราย 57000
Tel. 053-000000 Email : info@huaychompu.go.th
?Copyright 2016. huaychompu.go.th All rights reserved. Powered by
TNMEDIA