นายประสิทธิ์ แซ่หมี่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
[ค้นหาในเว็บไซต์]
การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 
     
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 09/09/52 
 

 
 

   
 
08 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมทาสีลูกระนาดชะลอความเร็วบ้านปางขอน
..
 
08 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมตัดหญ้าสองข้างทางจากสามแยกน้ำตกขุนกรณ์ถึงบ้านปางตะไคร้
ตัดหญ้าสองข้างทางจากสามแยกน้ำตกขุนกรณ์ถึงบ้านปางตะไคร้เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมา ..
11 ตุลาคม 2561
บริการประชาชน
พาคนพิการไปทำบัตรประจำตัวคนพิการ กรณีครอบครัวมีฐานะยากจนไม่สามารถมาทำบัตรประจำตัวคนพิการได้ด้วยตัวเอง ..
11 ตุลาคม 2561
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือน ตุลาคม 2561
..
10 ตุลาคม 2561
การส่งเสริมอาชีพกาแฟตำบลห้วยชมภู
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การซื้อขายเมล็กกาแฟกะลา ภายไต้กระบวนการปลูกและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ..
12 สิงหาคม 2560
โครงการปลูกป่าต้นน้ำประจะปี2560 หมู่ที่ 4 บ้านผาลั้ง
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ อบต.ห้วยชมภู นำโดย นายประสิทธ์ แซ่หมี่ นายก อบต.ห้วยชมภู ร่วมกับสมาชิกสภา อบต. ฝ่ายปกครองและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ในสถานที่สำคัญ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านผาลั้ง ..
10 สิงหาคม 2560
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสตรี(การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน)
อบต.ห้วยชมภู ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสตรี(การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน) ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยม ..
09 มิถุนายน 2560
กิจกรรม Big Cleaning Day
.. 
ปางขอน...ครั้งหนึ่งเราเคยพบกัน
.
 
ปางขอน...คือ คำตอบ
.
 
ชวนเที่ยวชมห้วย ชมภู
ชวนเที่ยวตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย .
 
ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ร่วมกับหน่วยงานราชการ เอกชน และราษฎรในห้วยชมภู ร่วมแสดงความจงรักภัคดีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย .
 

 
 
pakorn boonran [2018-11-02] ( 0 / 10 )
 

     
 
   
สักครั้ง ... ณ ปางขอน
..
   
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สัมผัสวิถีชีวิตชาวเย้า
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สัมผัสวิถีชีวิตชาวเย้า บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 8 ..
   
สถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ตามแนวพระราชดำริ บ้านปางขอน จังหวัดเชียงราย
สถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ตามแนวพระราชดำริ บ้านปางขอน จังหวัดเชียงราย ..
 
 
 

     
 
ผ้าปักชาวเขา
..
กาแฟปางขอน
เป็นกาแฟอาราบิก้าแท้ 100% ..
อาหารชนเผ่า
..
 
 


คู่มือทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุเข้ารับ .....อ่านต่อ
คู่มือปฏิบัติงานระบบอีจีพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .....อ่านต่อ
คู่มือความก้าวหน้าในสายอาชีพระบบจำแนกตำแหน่ง .....อ่านต่อ
คู่มือปฏิบัติงานระบบอีจีพี (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) e-bidding .....อ่านต่อ
เส้นทางความก้าวหน้าพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิเคราห์นะโบายและแผน .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง นิติกร .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น .....อ่านต่อ
สมรรถนะ ตำแหน่ง นายช่างโธา .....อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการกองช่าง .....อ่านต่อ
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง .....อ่านต่อ
เอกสารประกอบรายงานโครงการ สปสช.อบต.ห้วยชมภู .....อ่านต่อ
ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล .....อ่านต่อ
คู่มือเอกสารการเลื่อนและแต่งตั้งพนง.ส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น .....อ่านต่อ
การเปลี่ยนแปลงในเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ .....อ่านต่อ
คู่มือเรื่องสิทธิประโยชน์ และระบบสวัดิการรักษาพยาบาลและการตรวจสอบการจ่ายขดเชย กร .....อ่านต่อ
คู่มือวินัยเบื้องต้น .....อ่านต่อ 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.ห้วยชมภู จ.เชียงราย 57000
Tel. 052-024711-2 Fax. 052-024711 Email : info@huaychompu.go.th [Admin]
Copyright 2016. huaychompu.go.th All rights reserved. Powered by
TNMEDIA