นายประสิทธิ์ แซ่หมี่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
[ค้นหาในเว็บไซต์]
การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 
     
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 09/09/52

     
 
08 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมทาสีลูกระนาดชะลอความเร็วบ้านปางขอน
..
08 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมตัดหญ้าสองข้างทางจากสามแยกน้ำตกขุนกรณ์ถึงบ้านปางตะไคร้
ตัดหญ้าสองข้างทางจากสามแยกน้ำตกขุนกรณ์ถึงบ้านปางตะไคร้เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมา ..
11 ตุลาคม 2561
บริการประชาชน
พาคนพิการไปทำบัตรประจำตัวคนพิการ กรณีครอบครัวมีฐานะยากจนไม่สามารถมาทำบัตรประจำตัวคนพิการได้ด้วยตัวเอง ..
11 ตุลาคม 2561
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือน ตุลาคม 2561
..
10 ตุลาคม 2561
การส่งเสริมอาชีพกาแฟตำบลห้วยชมภู
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การซื้อขายเมล็กกาแฟกะลา ภายไต้กระบวนการปลูกและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ..
12 สิงหาคม 2560
โครงการปลูกป่าต้นน้ำประจะปี2560 หมู่ที่ 4 บ้านผาลั้ง
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ อบต.ห้วยชมภู นำโดย นายประสิทธ์ แซ่หมี่ นายก อบต.ห้วยชมภู ร่วมกับสมาชิกสภา อบต. ฝ่ายปกครองและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ในสถานที่สำคัญ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านผาลั้ง ..
10 สิงหาคม 2560
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสตรี(การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน)
อบต.ห้วยชมภู ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสตรี(การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน) ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยม ..
09 มิถุนายน 2560
กิจกรรม Big Cleaning Day
..
07 มิถุนายน 2560
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง
อบต.ห้วยชมภู จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เพื่อสร้างจิตสำนักให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่่อสัตย์สุจริ ..
25 พฤษภาคม 2560
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในชุมชน
วันที่ ๒๓-๒๔ อบต.ห้วยชมภู จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในชุมชน โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการกิจการด้านการท่องเที่ยวในตำบลห้ ..
17 พฤษภาคม 2560
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 พนักงานส่วนตำบลห้วยชมภูและชาวบ้านร่วมกันปลูกต้นไม้สองข้างทางในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านปางขอน ..
20 เมษายน 2560
เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่มอญ
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ นายประสิทธิ์ แซ่หมี่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่มอญ ตำบลห้วยชมภู ..
17 เมษายน 2560
โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560
วันที่ 13 เมษายน 2560 อบต.ห้วยชมภู ได้จัดโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีการจัดกิจกรรม สงฆ์น้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุในตำบลห้วยชมภู ..
22 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
..
11 มกราคม 2560
ประชุมและวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2560
วันที่ 10 มกราคม 2560 นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอำเภอเมืองเชียงรายได้ออกพบปะเยี่ยมเยียนและติดตามงานในพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูนำโดย นายประสิทธิ์ แซ่หมี่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชม ..
23 สิงหาคม 2559
โครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน ประจำปี 2559
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559 อบต.ห้วยชมภูได้จัดโครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านแม่มอญ หมู่ที่ ๒ ..
13 สิงหาคม 2559
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559
วันที่ 12 สิงหาคม 2559 นำโดย นายประสิทธิ์ แซ่หมี่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ร่วมกับพนักงานและสมาชิกอบต.ห้วยชมภูร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณห้องประชุม ..
 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.ห้วยชมภู จ.เชียงราย 57000
Tel. 052-024711-2 Fax. 052-024711 Email : info@huaychompu.go.th [Admin]
Copyright 2016. huaychompu.go.th All rights reserved. Powered by
TNMEDIA