นายประสิทธิ์ แซ่หมี่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
[ค้นหาในเว็บไซต์]
การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 
     
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 09/09/52

  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
นักบริหารงานท้องถิ่น
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานการศึกษา
นักบริหารงานช่าง
นักบริหารงานคลัง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการคลัง
นักพัฒนาชุมชน
นักวิชาการศึกษา
นิติกร
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.ห้วยชมภู จ.เชียงราย 57000
Tel. 052-024711-2 Fax. 052-024711 Email : info@huaychompu.go.th [Admin]
Copyright 2016. huaychompu.go.th All rights reserved. Powered by
TNMEDIA