นายประสิทธิ์ แซ่หมี่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
[ค้นหาในเว็บไซต์]
การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 
     
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 09/09/52

  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผู้สูงอายุรับเงินเบี้ยยังชีพ-2560ถึง2561
ข้อมูลประชากร
สถิติการเกิดสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูปี 2559 - 2561
สรุปผลโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560-2561 (จำแนกตามประเภทงาน)
สรุปผลพื้นที่ดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560-2561 (จำแนกตามหมู่บ้าน)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560-2561
จำนวนโครงการก่อสร้าง ปี 2560-2561
ตารางสรุปยอดผู้รับเบี้ยยังชีพรายเดือน งบบระมาณ 2561
แผนผังการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ประกาศผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562
ประกาศรายชื่อผู้รับเบี้ย[ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต]
ข้อมูลประชากร [ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต]
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.ห้วยชมภู จ.เชียงราย 57000
Tel. 052-024711-2 Fax. 052-024711 Email : info@huaychompu.go.th [Admin]
Copyright 2016. huaychompu.go.th All rights reserved. Powered by
TNMEDIA