นายประสิทธิ์ แซ่หมี่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
[ค้นหาในเว็บไซต์]
การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 
     
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 09/09/52

  เด็กเรกเกิด
ขั้นตอนการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบฟอร์มเด็กแรกเกิด 62 แบบ ดร.01
แบบฟอร์มเด็กแรกเกิด 62 แบบ ดร.01
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดที่ต้องแสดงข้อมูลตามแบบรับรองสถาณะครัวเรือนเพิ่มเติม(ดร02)1
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดที่ต้องแสดงข้อมูลตามแบบรับรองสถาณะครัวเรือนเพิ่มเติม(ดร02)
คำสั่ง
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.ห้วยชมภู จ.เชียงราย 57000
Tel. 052-024711-2 Fax. 052-024711 Email : info@huaychompu.go.th [Admin]
Copyright 2016. huaychompu.go.th All rights reserved. Powered by
TNMEDIA