นายประสิทธิ์ แซ่หมี่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
[ค้นหาในเว็บไซต์]
การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 
     
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 09/09/52

  ระเบียบข้อกฏหมาย
ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับอุดหนุน
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539
พรบ.ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด
พรรบ.จัดตั้งศาลปกครอง 2542
ระเบียบ มท ว่าด้วยการจัดงานกีฬา
ระเบียบ มท ว่าด้วยการประชุมสภา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงิน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงิน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงิน
พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
มท ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ 53
มท ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.ห้วยชมภู จ.เชียงราย 57000
Tel. 052-024711-2 Fax. 052-024711 Email : info@huaychompu.go.th [Admin]
Copyright 2016. huaychompu.go.th All rights reserved. Powered by
TNMEDIA