นายประสิทธิ์ แซ่หมี่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
[ค้นหาในเว็บไซต์]
การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 
     
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 09/09/52

  เอกสารดาวน์โหลด
ขั้นตอนการลงทะเบียนเด็กเเรกเกิด 61
แบบฟอร์มรับลงทะเบียนผู้ติดเชื้อ HIV
แบบฟอร์มรับลงทะเบียนคนพิการ
แบบฟอร์มรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ
แบบฟอร์มเด็กแรกเกิด 61 แบบ ดร.01
แบบฟอร์มรับรองสถานะของครัวเรือน แบบ ดร.02
ตัวอย่างกรอกแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจเพื่อแสดงตนในการดำรงชีวิตอยู่และมอบอำนาจให้รับเงินเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการมีชีวิตอยู่สำหรับผู้รับเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์มคำขอบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แบบฟอร์มการต่อบัตรคนพิการ
แบบฟอร์มใบลา
แบบฟอร์มใบสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แบบฟอร์มทะเบียนพาณิชย์
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แบบฟอร์มขอข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.ห้วยชมภู จ.เชียงราย 57000
Tel. 052-024711-2 Fax. 052-024711 Email : info@huaychompu.go.th [Admin]
Copyright 2016. huaychompu.go.th All rights reserved. Powered by
TNMEDIA