นายประสิทธิ์ แซ่หมี่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
[ค้นหาในเว็บไซต์]
การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 
     
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 09/09/52
 
หัวข้อข่าว : ประกาศ การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย ได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ไฟล์แนบ : 10112018171531
วันที่นำเข้า : 2018-11-08
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.ห้วยชมภู จ.เชียงราย 57000
Tel. 052-024711-2 Fax. 052-024711 Email : info@huaychompu.go.th [Admin]
Copyright 2016. huaychompu.go.th All rights reserved. Powered by
TNMEDIA