นายประสิทธิ์ แซ่หมี่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
[ค้นหาในเว็บไซต์]
การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 
     
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 09/09/52
 
หัวข้อข่าว : ประกาศแผนการจัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างของ อบต.ห้วยชมภู
รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู จะดำเนินการจัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ไฟล์แนบ : 26072018154529.pdf
วันที่นำเข้า : 2018-07-25
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.ห้วยชมภู จ.เชียงราย 57000
Tel. 052-024711-2 Fax. 052-024711 Email : info@huaychompu.go.th [Admin]
Copyright 2016. huaychompu.go.th All rights reserved. Powered by
TNMEDIA