นายประสิทธิ์ แซ่หมี่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
[ค้นหาในเว็บไซต์]
การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 
     
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 09/09/52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ ....อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ออกแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ....อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ออกแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ....อ่านต่อ
ทดสอบ จัดซื้อ ....อ่านต่อ
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ....อ่านต่อ
ประกาศ การเผยแพร่ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ....อ่านต่อ
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ....อ่านต่อ
ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน กันยายน 2561 ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน สิงหาคม 2561 ....อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เทอม 1/2561 ครั้งที่ 2 ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน กรกฎาคม 2561 ....อ่านต่อ
ประกาศแผนการจัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างของ อบต.ห้วยชมภู ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน มิถุนายน 2561 ....อ่านต่อ
ประกาศแผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ....อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.หมู่ที่ 9 ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน พฤษภาคม 2561 ....อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เทอม 1/2561 ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน เมษายน 2561 ....อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคาร ศพด.บ้านผาลั้ง ....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านแม่มอญ ....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านห้วยชมภู ....อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลั้ง หมู่ที่ 4 ....อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลั้ง หมู่ที่ 4 ....อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ....อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ....อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลั้ง หมู่ที่ 4 ....อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มีนาคม 2561 ....อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้าง 3 โครงการ ....อ่านต่อ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง 6 โครงการ ....อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ....อ่านต่อ
ประกาศราคากลางโครงการปรับเกรดถนนลูกรังพร้อมขุดดินไหล่ทาง ....อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อระบายน้ำคอนกรีต) ....อ่านต่อ
ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต. ....อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ....อ่านต่อ
ประกาศตรวจรับงานก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 (บ้านห้วยเจริญ) ....อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ....อ่านต่อ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน พฤศจิกายน 2560 ....อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน ตุลาคม 2560 ....อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน กันยายน 2560 ....อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกน้อย หมู่ที่ 5 ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน สิงหาคม 2560 ....อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ....อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ....อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน กรกฎาคม 2560 ....อ่านต่อ
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ....อ่านต่อ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ผด.3) งวดที่ 2 ....อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเสนอราคา ถนน คสล. 4 โครงการ ....อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ....อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ ....อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ....อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ....อ่านต่อ
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ....อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนทางขึ้น อบต. ....อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ....อ่านต่อ
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ....อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้าง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ....อ่านต่อ
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้น อบต. ....อ่านต่อ
ประกาศผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ....อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ....อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ....อ่านต่อ
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ....อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้าง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ....อ่านต่อ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ....อ่านต่อ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 ผด.1 - ผด.3 งวดที่ 1,2 และ 3 ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน กันยายน 2559 ....อ่านต่อ
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน กรกฎาคม 2559 ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน มิถุนายน 2559 ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน พฤษภาคม 2559 ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน เมษายน 2559 ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน มีนาคม 2559 ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน กุมภาพันธ์ 2559 ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน มกราคม 2559 ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน ธันวาคม 2558 ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน พฤศจิกายน 2558 ....อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) เดือน ตุลาคม 2558 ....อ่านต่อ
ประกาศ การเผยแพร่ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ....อ่านต่อ
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ....อ่านต่อ
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ....อ่านต่อ
ประกาศ การเผยแพร่ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ....อ่านต่อ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.ห้วยชมภู จ.เชียงราย 57000
Tel. 052-024711-2 Fax. 052-024711 Email : info@huaychompu.go.th [Admin]
Copyright 2016. huaychompu.go.th All rights reserved. Powered by
TNMEDIA