นายประสิทธิ์ แซ่หมี่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
[ค้นหาในเว็บไซต์]
การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 
     
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 09/09/52

สิบตรีพิทยา สินธุปัญญา
ประธานสภาอบต.

นายวัฒนวิฑูร แยลอง
รองประธานสภาอบต.


นายจตุพล อินต๊ะสงค์
เลขานุการสภาอบต.


นายชูวิทย์ แซ่ลี้
สอบต.ม.1

นายทักษิน แสนสุวิโรจน์
สอบต.ม.1

นายเจษฎา เบเชกู
สอบต.ม.2

นายโชคทวี มณีศรีรักษ์
สอบต.ม.2

นายอายะ แลเชอ
สอบต.ม.3

นายอาแช เยชอกู่
สอบต.ม.3

นายสิทธิยะ แสนพอ
สอบต.ม.4

นายวินัย แซ่พร่าน
สอบต.ม.4

นายอิทธิพล ในคำ
สอบต.ม.5

นายสันติภาพ ในคำ
สอบต.ม.5

นายวันชัย ลิ่วตระกูล
สอบต.ม.6

นายอาเวย ฮาเยกู
สอบต.ม.7

นายพรพจน์ แซ่เติ๋น
สอบต.ม.7

นายจะที แสนหลง
สอบต.ม.8

นายสมเดช จะชา
สอบต.ม.8

นายเรืองรอง จะโจ
สอบต.ม.9

นายวิศิษฐ์ สุดพิรส
สอบต.ม.10

นายวุฒิชัย เนติวุฒิ
สอบต.ม.10

นายอัสนี จะสือ
สอบต.ม.11
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.ห้วยชมภู จ.เชียงราย 57000
Tel. 052-024711-2 Fax. 052-024711 Email : info@huaychompu.go.th [Admin]
Copyright 2016. huaychompu.go.th All rights reserved. Powered by
TNMEDIA