นายประสิทธิ์ แซ่หมี่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
[ค้นหาในเว็บไซต์]
การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 
     
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 09/09/52

นายชาติสยาม เวียงคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
[081]


ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา ปั่นเกี่ยง
นิติกร


นางสาวอนุสรา อะจิมา
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวรฐษร ศรีสมบัติ
นักพัฒนาชุมชน


สิบเอกคฑากร มุงเมฆ
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจันทิมา ลัญจรังสิมาเลิศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางณัฐณิชา ทะรินทร์
นักทรัพยากรบุคคล


นายสมชาติ พัฒนะอนันต์กุล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
[dddd]

นางสาวกุญช์ณิชา เขมวนา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสุรศักดิ์ รู้บุญ
พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดหนัก

นางสาวจันทกานต์ จันทร์ทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายดวงเนตร ประดับชมพู
พนักงานขับรถยนต์

นายประยูร พิทักษ์บุปผา
คนงานทั่วไป
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.ห้วยชมภู จ.เชียงราย 57000
Tel. 052-024711-2 Fax. 052-024711 Email : info@huaychompu.go.th [Admin]
Copyright 2016. huaychompu.go.th All rights reserved. Powered by
TNMEDIA