นายประสิทธิ์ แซ่หมี่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
[ค้นหาในเว็บไซต์]
การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 
     
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 09/09/52

นางสายสวาท มณีรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวสิรภัทร สมร่าง
นักวิชาการคลัง


นายสุพจน์ หมอยา
เจ้าพนักงานพัสดุ


นายพิชิต เงินแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวมุทิตา แซ่พ่าน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวศรีเพ็ญ เบเชกู่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.ห้วยชมภู จ.เชียงราย 57000
Tel. 052-024711-2 Fax. 052-024711 Email : info@huaychompu.go.th [Admin]
Copyright 2016. huaychompu.go.th All rights reserved. Powered by
TNMEDIA