นายประสิทธิ์ แซ่หมี่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
[ค้นหาในเว็บไซต์]
การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 
     
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 09/09/52

นางกชนันท์ วงค์แก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางพิสมัย พัฒนะอนันต์กุล
เจ้าพนักงานธุรการ


นายประเวศ ปัญญา
นักวิชาการศึกษา


นางนันทิกานต์ เวียงคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาววานิสสา สามัคคีธัญญา
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุภาพร พนาอดิศัย
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุชาวดี พรหมชัยวุฒิ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนันธภัช พัฒนะอนันต์กุล
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวลายฟิน แซ่ลิ้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจิราภรณ์ แสนสุวิโรจน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวธิดา วูซือกู่
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอัชริญา ตาหมี่
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววนิชญา แยลูกู่
ผู้ดูแลเด็ก

นางวริศรา ไอ่ดอ
ผู้ดูแลเด็ก
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.ห้วยชมภู จ.เชียงราย 57000
Tel. 052-024711-2 Fax. 052-024711 Email : info@huaychompu.go.th [Admin]
Copyright 2016. huaychompu.go.th All rights reserved. Powered by
TNMEDIA