นายประสิทธิ์ แซ่หมี่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
[ค้นหาในเว็บไซต์]
การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 
     
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 09/09/52

นายจดุพล อินต๊ะสงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพงษ์ทวี พงษ์พันธุ์ชัชวาล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายชาติสยาม เวียงคำ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสายสวาท มณีรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายทรงวุฒิ สายฉลาด
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางกชนันท์ วงค์แก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.ห้วยชมภู จ.เชียงราย 57000
Tel. 052-024711-2 Fax. 052-024711 Email : info@huaychompu.go.th [Admin]
Copyright 2016. huaychompu.go.th All rights reserved. Powered by
TNMEDIA