ข่าว
ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

clock 29 พ.ค. 2562 view 157 ครั้ง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ จึงขอประกาศเผยแพร่ราคากลางให้ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)