ข่าว
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ

clock 19 มิ.ย. 2562 view 131 ครั้ง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ และได้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศเผยแพร่ราคากลางให้ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)