ข่าว
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายหลักเข้าหมู่บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3

clock 25 มิ.ย. 2562 view 128 ครั้ง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ได้ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายหลักเข้าหมู่บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงประกาศให้ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)