ข่าว
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านหาดยาว หมู่ที่ 4

clock 25 มิ.ย. 2562 view 133 ครั้ง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านหาดยาว หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงประกาศให้ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)