ข่าว
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายหลักเส้นเข้าหมู่บ้านปางขอน หมู่ที่ 7

clock 25 มิ.ย. 2562 view 157 ครั้ง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ได้ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายหลักเส้นเข้าหมู่บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงประกาศให้ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)