ข่าว
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 8

clock 25 มิ.ย. 2562 view 177 ครั้ง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 8 จำนวน 2 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงประกาศให้ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)