ข่าว
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจะคือ หมู่ที่ 10

clock 25 มิ.ย. 2562 view 170 ครั้ง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจะคือ หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงประกาศให้ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)