ข่าว
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

clock 03 ก.ค. 2562 view 142 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 1 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)