ข่าว
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

clock 23 ส.ค. 2562 view 167 ครั้ง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ